Switch to English 

Bereken het rendement en de kostprijs van een WKK

Het rendement van de WKK bepaald voor een groot deel de kostprijs.
De marginale kostprijs is een belangrijk gegeven om te kunnen bepalen bij welke elektriciteitsprijs de WKK aangezet kan worden om terug te leveren of inkoop te voorkomen. De kostprijs wordt bepaald uit de eigenschappen van de WKK, onderhoudskosten en de commodityprijs van de brandstof. De kostprijs is afhankelijk van de warmtebenutting. Onderstaand kunnen de benodigde gegevens ingevoerd worden.
Op basis hiervan wordt de marginale kostprijs bij wel en geen warmtebenutting bepaald.
WKK
Invoer

Elektrisch vermogen WKK: Het elektrisch vermogen bij een Cos phi van 0,97 (zie "Begrippen rondom WKK") en na aftrek van eigen verbruik (gemiddeld 2%). kW
Thermisch vermogen WKK: Het thermisch vermogen van de WKK op het bedrijf. De warmte van de 2e interkoeler kan niet altijd benut worden en in veel gevallen wordt slechts een deel van de condensorwarmte gebruikt. kW
Gasverbruik WKK: m3/uur
Onderhoudskosten WKK: Kosten voor onderhoud binnen het contract. Een contract is meestal geldig voor 10 jaar of 60.000 draaiuren. /uur
Onderhoudskosten rookgasreiniger: Kosten voor onderhoud aan de rookgasreiniger. Dit bedrag is exclusief ureumverbruik. Vul hier een 0 in als de WKK geen rookgasreiniger heeft. /uur
Commodityprijs gas WKK: Let op, bij gas is de commodityprijs lager dan dat voor een ketel vanwege korting op de energiebelasting (gemiddeld 1,15 ct lager). ct/m3

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer