Switch to English 

Bereken de contractcapaciteit

Onderstaand kunt u uw (momentane) bedrijfsgegevens invoeren.
Op basis van deze gegevens wordt de contractcapaciteit berekend.
De berekening is afkomstig van een onderzoek van het LEI (Landbouw Economisch Instituut). Op basis van een vergelijking tussen 32 energie-intensieve glastuinbouwbedrijven is gekeken wat de belangrijkste invloeden op het gasverbruik op uurbasis zijn in de koudste periode van het jaar. De gevonden resultaten zijn in een formule gezet.
Onderscheid tussen stroom van het net of eigen WKK, het effect van temperatuurintegratie en het effect van een warmtebuffer op de contractcapaciteit zijn door de beheerder van kasklimaat.nl toegevoegd.

Vul onderstaand de gegevens in en zie wat het effect is van uw bedrijfsuitrusting op de contractcapaciteit.
Gasaansluiting
Invoer

Gegevens kas
Bouwjaar kas: Aan de hand van het bouwjaar van de kas worden de lekventilatie en de lichttransmissie bepaald.
Lengte bedrijf: Lengte, breedte en hoogte van de kas bepalen het totale geveloppervlak waarlangs warmte uit de kas verdwijnt. m
Breedte bedrijf: Lengte, breedte en hoogte van de kas bepalen het totale geveloppervlak waarlangs warmte uit de kas verdwijnt. m
Goothoogte: Lengte, breedte en hoogte van de kas bepalen het totale geveloppervlak waarlangs warmte uit de kas verdwijnt. m
 
Extra investeringen
Belichtingscapaciteit: Vul hier het geïnstalleerde vermogen van de assimilatiebelichting in. Indien de stroom niet van het net betrokken wordt dan wordt verondersteld dat zij met een WKK wordt geproduceerd . W/m2
Stroom van het net: De stroom die van het net betrokken wordt is maximaal gelijk aan de belichtingscapaciteit. W/m2
Dekisolatie: Vul hier de isolatiewaarde van het bovenscherm in. %
Gevelisolatie: Vul hier de isolatiewaarde van het gevelscherm in. %
Warmtebuffer: Met een warmtebuffer kan een koude nacht overbrugd worden. Bij langdurige koude biedt de buffer geen mogelijkheid om de contractcapaciteit te verlagen. m3/ha
 
Gegevens klimaat
Delta T: Vul hier het maximale temperatuurverschil tussen binnen en buiten in dat overbrugd moet kunnen worden. ºC
Temperatuurintegratie: Vul hier de maximaal toegestande afwijking in ten opzichte van de streefwaarde. Temperatuurintegratie heeft hetzelfde effect als een warmtebuffer. Hiermee kan een korte koudeperiode overbrugd worden. Bij langdurige koude biedt TI geen mogelijkheid om de contractcapaciteit te verlagen. ºC
Windsnelheid: Het warmteverlies van de kas is sterk afhankelijk van de windsnelheid. Een goede standaardwaarde om mee te rekenen is 3 m/s. m/s
Instraling: De instraling wordt afgetrokken van de warmtevraag van de kas. Om het maximale uurverbruik uit te kunnen rekenen dient hier 0 W/m2 ingevuld te worden. W/m2
     
 © Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer