Switch to English 

Temperatuurintegratie

Wat is temperatuurintegratie
Temperatuur bepaalt de snelheid van de processen die in de plant spelen.
De temperatuur van een plant mag gerust dalen of stijgen als we maar binnen de minimum en maximum grens blijven die voor deze plantensoort geldt. Bij een hogere temperatuur verloopt de groei echter wel sneller. Uiteraard gelden binnen de grenzen ook nog regels om te voorkomen dat we fysische of fysiologische problemen krijgen, zoals natslaan, vrucht- of bloemafwijkingen kunnen ontstaan bij een te snelle stijging of daling van de temperatuur.

Bijvoorbeeld de trosvorming bij tomaat:
elke 96 graaddagen aan temperatuursom (met een drempel van 6°C) geeft een nieuwe tros. Het temperatuurverloop maakt voor deze ontwikkeling niet uit.
De trosvorming bij tomaat is afhankelijk van de temperatuur
De temperatuur mag tussen het minimum en maximum variëren Werking van temperatuurintegratie
Temperatuurintegratie is er op gebaseerd dat planten een variatie in temperatuur gemakkelijk aankunnen. Waar het om gaat is dat over een langere tijd gemiddeld de gewenste temperatuur gerealiseerd wordt die voor de ontwikkeling van de plant noodzakelijk is. Pas als teveel van dit gemiddelde wordt afgeweken wordt in de regeling ingegrepen. De afwijking wordt geregistreerd in de vorm van graaduren. Als de temperatuur gedurende 1 uur 1 ºC boven het setpoint (gewenst gemiddelde) ligt dan is een afwijking van 1 graaduur ontstaan. Als deze afwijking een heel etmaal duurt dan is een afwijking van een graaddag (24 graaduur) ontstaan. In de klimaatregeling kan doorgaans opgegeven worden bij hoeveel graaduren afwijking gecorrigeerd moet gaan worden. Bij een postieve afwijking zal dan eerder gelucht gaan worden en bij een negatieve afwijking zal eerder worden verwarmd.
Waarom temperatuurintegratie
De kunst is om zoveel mogelijk ´gratis´ warmte van de zon te benutten door overdag de maximaal toegestane temperatuur ruim boven het setpoint (de gemiddeld gewenste temperatuur) in te stellen. Hiermee wordt een positieve temperatuursom gerealiseerd. Deze temperatuursom kan vervolgens ´s nachts worden gebruikt door ruim onder het setpoint te stoken. Netto hoeft hiermee over een etmaal nog maar nauwelijks gestookt te worden. Uiteraard kan dit alleen als de zon voldoende kracht heeft en de nachten nog relatief koud zijn In het voorjaar (in Nederland is dit vanaf eind februari) en najaar levert temperatuurintegratie de hoogste besparing op. In de zomer moet doorgaans zowel overdag als ´s nachts gelucht worden. Temperatuurintegratie geeft dan geen besparing. In de winter kan met temperatuurintegratie ook energie worden bepaard, maar alleen als er in de kas een beweegbaar scherm is geïnstalleerd dat een deel van het etmaal wordt gesloten. Tijdens gesloten scherm is de kas geïsoleerd en kost een temperatuurverhoging minder energie dan in een ongeisoleerde kas. Door tijdens schermen een hogere temperatuur aan te houden en dit bij open scherm te compenseren met een lagere temperatuur kan de isolerende werking van het scherm extra benut worden. De besparing van een scherm kan hiermee met 30% worden verhoogd (bij een scherm dat 30% energie bespaart kan de besparing worden verhoogd tot 40%)!
Energiebesparing door temperatuurintegratie
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer