Switch to English 

Introductie temperatuur

Met temperatuur kan de balans in de plant worden gehouden. De temperatuur bepaalt de snelheid van de processen die in de plant spelen. Onder een bepaalde temperatuur staan de processen stil. Deze temperatuur is per gewas verschillend. Bij een nog lagere temperatuur kan onherstelbare schade aan de plant optreden (vorstschade). Een te hoge temperatuur kan eveneens onherstelbare schade veroorzaken. Tussen deze uiterste grenzen ligt een zeer ruime bandbreedte die benut moet worden om de plantbalans te handhaven met zo min mogelijk risico en een zo laag mogelijk energiegebruik.

De gemiddelde temperatuur die aangehouden moet worden hangt rechtstreeks samen met de hoeveelheid fotosynthese. Voor het fotosyntheseproces zelf is temperatuur nodig, maar de temperatuur is vooral van belang voor de verwerking van de assimilaten (suikers), die uiteindelijk weer bepalend zijn voor de productie.

 

 

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer