Switch to English 

Licht: effect op de groei en productie

Groei wordt gedefinieerd als de toename in gewicht. Daarbij kan nog onderscheid gemaakt worden in de toename van drooggewicht en de toename in versgewicht. Deze lopen namelijk niet geheel gelijk op. De toename in drooggewicht hangt rechtstreeks samen met de fotosynthese. De toename in versgewicht hangt ook samen met de waterhuishouding. Een plant maakt eerst nieuwe cellen aan. Deze worden vervolgens "opgepompt". De hoeveelheid water die in de cel komt hangt af van de hoeveelheid water die beschikbaar is, de EC van dit water en van de hoeveelheid water die op dat moment voor transpiratie nodig is. Op warme dagen is te zien dat het drooggewicht van de plant overdag toeneemt. Het versgewicht blijft gelijk of daalt zelfs iets. Als er veel vocht voor transpiratie nodig is kan dit namelijk aan de plantcellen onttrokken worden. Hierdoor kunnen de planten zelfs slap gaan hangen. 's Nachts neemt het drooggewicht door ademhaling weer iets af, terwijl het versgewicht in de nacht toeneemt. Dit komt omdat er 's nachts geen of nauwelijks transpiratie is, waardoor de plant op celspanning kan komen. De cellen vullen zich verder met water dan overdag haalbaar is.

Groei:

Kooldioxide + water => suikers

suikers + mineralen => droge stof (= drooggewichttoename)

Droge stof + veel water => (= versgewichttoename)


Voorbeeld:
1 g opgenomen kooldioxide (CO2) geeft 0,5 g drogestof.
70% van drogestof gaat naar de vruchten.
drogestofgehalte tomaat = 5,8%.
1 gram opgenomen CO2 geeft: 1 * 0,5 * 0,70 * (100/5,8) = 6 gram tomaat.

1 gram opgenomen CO2 geeft: Bij volle zon neemt een gewas 60 - 70 kg CO2 per ha per uur op Dit is 360 - 420 kg tomaat per ha per uur !
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer