Switch to English 

Assimilatiebelichting

Hoge druk natriumlamp (SON-T)
Voor Assimilatiebelichting is het belangrijk dat de lamp gekozen wordt die het hoogste rendement licht geeft dat de plant om kan zetten in assimilaten, ofwel de grootste hoeveelheid PAR (Photosynthetical Active Radiation) per W geïnstalleerd vermogen.
De hoge druk natrium lamp geeft het hoogste rendement. Deze lampen zijn er in 230 en 400V uitvoering, met een vermogen van 400 of 600W. Aanpassing aan de lampconstructie heeft de laatste tijd nog verdere verbeteringen geleverd in het rendement. De beste lampen leveren een rendement van 26% PAR.

In het plaatje hiernaast is de spectrale verdeling te zien van het licht dat een SON-T lamp uitzend, vergeleken met de relatieve gevoeligheid van de plant.
De SON-T lamp zendt veel licht uit in het gele gebied. Hier is de plant relatief gevoelig voor. Dit is dus allemaal PAR-licht.
Dit geeft een hoge efficientie, ofwel het levert veel fotosynthese op.

Licht van een SON-T lamp in vergelijking met de relatieve lichtgevoeligheid van een plant Licht van een SON-T lamp in vergelijking met de gevoeligheid van een plant
Hoge druk kwiklamp (HP)
Werd vroeger veel gebruikt voor assimilatiebelichting, mede omdat deze lampen met ingebouwde reflector werden geleverd, waardoor met een zeer eenvoudige armatuur kan worden volstaan. Het lichtrendement van deze lamp is echter relatief laag, vandaar dat tegenwoordig als vervanging hiervoor wordt gekozen voor hoge druk kwikjodide lampen of door hoge druk natrium.
Licht van een SON-T lamp in vergelijking met een HP-lamp< Licht van een HP lamp in vergelijking met een SON-T lamp
Hoge druk kwikjodidelamp (HPI)
Het lichtrendement van deze lampen (21,5%) is lager dan dat van een hogedruk natriumlamp. Omdat het lichtspectrum wat breder is en er meer licht in het blauwe gebied wordt uitgezonden wordt deze lamp wel gebruikt in combinatie met hogedruk natriumlampen. Vooral in situaties waarbij er naast het kunstlicht weinig natuurlijk licht op de planten valt. Gebruik van uitsluitend hogedruk natriumlampen kan plantafwijkingen geven omdat de verhouding tussen rood en blauw licht niet in evenwicht is.
Licht van een SON-T lamp in vergelijking met een HPI-lamp< Licht van een HPI lamp in vergelijking met een SON-T lamp
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer