Switch to English 

Open buffersysteem versus conventioneel

Conventioneel buffersysteem
Een conventioneel buffersysteem is aangelegd om de buffer te gebruiken voor opslag van warmte die vrijkomt bij het CO2-doseren. Overdag tijdens het CO2-doseren wordt de buffer geladen en ´s nachts als er geen CO2, maar wel warmte nodig is dan wordt de buffer geleegd. Kleppen dienen omgezet te worden om de buffer op legen (laden) of vullen (ontladen) te zetten. Gelijkertijd vullen van de buffer (zie figuur laden) en warmte leveren vanuit de buffer is niet mogelijk. Er kan wel gelijkertijd warmte vanuit de ketel naar de kas en naar de buffer gaan. Bij het ontladen van de buffer is het wel mogelijk warmte bij te leveren vanuit de ketel. Bijleveren gebeurt op basis van de gewenste verdeelstuktemperatuur. Als de temperatuur van het water uit de buffer niet hoog genoeg is dan zal de ketel warmte bij gaan leveren.
Conventionele buffer: laden

Conventionele buffer: ontladen

Open buffer met mengklep

Open buffer met frequentiepomp

Open buffersysteem
In een open buffersysteem is er een open verbinding tussen ketel, buffer en verdeelstuk. De buffer kan altijd warmte leveren aan het verdeelstuk, mits er voldoende warmte inzit. De warmte voor de buffer wordt door de ketel geleverd. Was het zo dat in een conventionele inpassing van een buffer de ketel geregeld werd op de verdeelstuktemperatuur, in een open buffersysteem wordt de ketel geregeld op de gewenste buffervulling. De ketel levert water van een vaste temperatuur en de branderstand wordt geregeld op de hoeveelheid warmte die nodig is om de buffer op de gewenste vulgraad te krijgen. De warmte die de kas vraagt wordt geleverd door de buffer en de buffer wordt op de gewenste vulgraad gehouden door de ketel. Er wordt bij een open buffersysteem dan ook gesproken over verwarmen vanuit de buffer. Het grote voordeel van dit systeem is dat de ketel heel rustig kan regelen op een stand die een hoog rendement levert. Pas wanneer de buffervulgraad ver gaat afwijken van de gewenste waarde moet de branderstand aangepast worden.

Er zijn verschillende manieren waarop een open buffersysteem kan worden aangelegd. Voor de wat kleinere systemen wordt meestal gebruik gemaakt van een mengklep die een deel van het warmte aanvoerwater terugvoert naar de retour van de ketel. Met deze mengklep wordt de vaste aanvoertemperatuur van de ketel geregeld (dit is de temperatuur waarmee de buffer gevuld wordt). Een pomp zorgt voor de doorstroming. Dit kan een vaste pomp zijn, maar ideaal is het wanneer deze pomp traploos regelbaar is (frequentiegestuurd). De pompsnelheid wordt dan geregeld afhankelijk van het vermogen dat de ketel levert. Dit geeft de rustigste regeling en kost de minste electriciteit.

Grote open buffersystemen worden meestal uitgevoerd zonder mengklep. Dit omdat mengkleppen voor grote systemen niet voorhanden zijn. In dit geval zorgt een frequentiegeregelde pomp voor het verkrijgen van de gewenste aanvoertemperatuur.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer