Switch to English 

Introductie warmtekracht

WKK als warmtebron
Een WKK (Warmte Kracht Koppeling) levert gelijktijdig warmte en elektriciteit. Een WKK als warmtebron inzetten is alleen interessant als ook de elektriciteit benut kan worden of als de vergoeding voor teruglevering aan het elektriciteitsnet hoog genoeg is. Als de terugleververgoeding hoger is dan de marginale kostprijs van de WKK dan loont het om de WKK aan te zetten voor teruglevering. De marginale kostprijs van uw eigen WKK met of zonder warmtebenutting kan hier berekend worden.

Het thermisch rendement van een WKK ligt veel lager dan dat van een ketel en is ca. 52% voor een nieuwe WKK. Dit is een voordeel als de WKK ingezet wordt voor elektriciteits- of CO2-productie. De hoeveelheid af te voeren warmte is dan beperkt.
Klik hier om de optimale bufferinhoud bij gebruik van een WKK te bepalen.

WKK als elektriciteitsbron
In het verleden was de voornaamste reden om een WKK in te zetten als er op het bedrijf een grote elektriciteitsvraag was om assimilatielampen te voeden. De warmte die bij de elektriciteitsproductie wordt geproduceerd levert in de winter een welkome aanvulling op de warmte die met de lampen de kas in wordt gebracht. In voor- en najaar is een groot deel van de warmte vaak overbodig en dient aan derden geleverd te worden of te worden vernietigd (dmv een warmtewisselaar aan de buitenlucht afgegeven).
 

WKK als CO2-bron
De rookgassen uit een WKK kunnen niet rechtstreeks gebruikt worden voor dosering. Omdat de verbranding met een lage luchtovermaat plaatsvindt is de kans op het ontstaan van onverbrande koolwaterstoffen (zoals ethyleen en koolmonoixde) veel groter dan bij een ketel. De verbranding vindt ook plaats bij een hoge temperatuur, waardoor er meer stikstofoxiden worden geproduceerd dan bij een ketel. Alleen door de rookgassen te reinigen kunnen ze geschikt gemaakt worden voor dosering. Helaas is rookgasreiniging vrij prijzig en over het algemeen wat gevoelig voor storing. Overigens is het erg interessant om met een WKK CO2 te produceren. Tijdens het belichten is het namelijk belangrijk ook voldoende CO2 te doseren. De extra belichting is namelijk opgehangen om meer fotosynthese (en dus productie) te krijgen. Voor fotosynthese is naast licht ook CO2 noodzakelijk. Als met de WKK CO2 wordt geproduceerd dan is het een groot voordeel dat het thermisch rendement laag is (52%). Hierdoor kan met een beperkte warmtebuffer veel langer gedoseerd worden.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer