Switch to English 

Kachels

Kachels algemeen
Een nadeel van kachels in het algemeen is dat de warmte locaal wordt opgewekt en niet wordt verdeeld over de ruimte. Dit geeft een slechte warmteverdeling en biedt ook erg weinig mogelijkheden om de warmte daar te brengen waar deze het meest gewenst is (bij de wortels of rijpende vruchten). Ook kan warmte niet opgeslagen worden in een warmtebuffer, hetgeen energiemanagement praktisch onmogelijk maakt. De enige mogelijkheid die dan nog overblijft om te schuiven met de gasafname is dmv temperatuurintegratie.
Heteluchtkanonnen
Een relatief goedkope en eenvoudige manier om een tuin te verwarmen is door middel van heteluchtkachels. Een groot voordeel van hangende kachels is dat er geen obstakels op de grond liggen, waardoor dit bij uitstek de verwarming is voor volveldsteelten zoals radijs en sla. Nadelen heeft deze verwarming echter ook. De temperatuurverdeling is vrij slecht. Op de plaats waar de verbrandingsgassen uit de kachel komen is het uiteraard het warmst. Er is een flinke luchtverplaatsing boven het gewas. Dit kan groeiremming geven, schimmelvorming in de hand werken en het zorgt voor meer warmteverlies door het dek dan bij CV-verwarming. Omdat de rookgassen rechtstreeks in de kas terecht komen is de CO2-concentratie niet of nauwelijks te regelen (tenzij de kachels niet gebruikt worden voor verwarming maar alleen zijn geplaats voor de CO2-dosering). Als het buiten koud is kan de CO2-concentratie in de kas door het vele stoken en de gesloten ramen oplopen tot gehaltes boven de 10.000 ppm. Ook verontreinigingen in de rookgassen hopen zich op (zie ook brandstoffen en emissies). Bij zulke gehaltes is het noodzakelijk om tijdens het verwarmen de luchtramen een kiertje open te zetten. Dit voorkomt de ophoping van de verontreinigingen maar geeft ook een lagere efficiëntie van de verwarming. Door gebruik te maken van zogenaamde low-NOx branders is de uitstoot van schadelijke gassen veel geringer en kan het zetten van een kier langer worden uitgesteld.
Naast CO2 en verontreinigingen bevatten de rookgassen ook een grote hoeveelheid water. Bij verbranding van een m3 aardgas ontstaat bijvoorbeeld 1,6 liter waterdamp. Ook dit is niet altijd gewenst, want veel vocht in de kas, gecombineerd met een slechte warmteverdeling verhoogt de kans op schimmelaantastingen.

Staande kachels
Staande kachels zijn veel groter dan heteluchtkanonnen omdat ze een warmtewisselaar bevatten. De warmte wordt aan de kaslucht afgegeven, terwijl de rookgassen desgewenst naar buiten afgevoerd kunnen worden. Het grote voordeel hiervan is dat de CO2-concentratie in de kaslucht controleerbaar wordt en er geen vochtophoping plaatsvindt. Nadeel van de staande kachel is dat het teeltoppervlakte kost.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer