Switch to English 

Begrippen rondom koeling van de kas

Adiabatische koeling

Adiabatisch wil zeggen dat de toestand van het systeem verandert zonder dat er van buiten warmte aan het systeem wordt toe of afgevoerd. In geval van adiabatische koeling blijft de hoeveelheid energie in de lucht gelijk. Er vind alleen een verschuiving plaats van voelbare warmte (temperatuur) naar latente warmte (luchtvochtigheid).
 

COP

COP staat voor Coëfficiënt Of Performance. Vrij vertaald is dit de prestatiefactor van een apparaat. Een COP van 3 betekent dat er 1 deel energie ingevoerd moet worden om 3 delen energie te produceren. Een elektrische warmtepomp die een COP van 3 haalt produceert voor iedere kW elektriciteit die er in gaat 3 delen warmte of koude. De COP die bij een warmtepomp gerealiseerd wordt hangt nauw samen met de gewenste temperatuursverhoging en het koudemiddel dat hierbij hoort. Daarnaast speelt de kwaliteit van de compressor een rol. Deze geeft een verlies van 30 tot 70%.
 
In woningen waar een WP toegepast wordt om tapwater te verwarmen (regelmatig opwarmen tot 60 °C) wordt een COP van 2 gerealiseerd, terwijl een WP die puur gebruikt wordt voor vloerverwarming (opwarmen tot 40 °C) een COP van 5 realiseert.
 

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer