Switch to English 

verdampingskoeling of adiabatische koeling van het gewas

Het gewas houdt de kas koel door transpiratie (verdamping). Aanvullende verdamping kan worden verkregen door water in de kas te laten verdampen. Dit kan op de volgende manieren:

Matraskoeling (Pad en Fan)
Slurven met verneveling

Verneveling boven het gewas

Extra verdamping in de kas creëren geeft verkoeling maar ook verhoging van de luchtvochtigheid. De mogelijkheden hiervan zijn dus beperkt. Het proces van adiabatische koeling kan nog verder benut worden door de verdamping naar buiten de kas te verplaatsen. Dit gebeurt al gedeeltelijk met dakberegening, maar wordt pas maximaal benut met een natte koeltoren.

 

 

Matraskoeling (Pad en Fan)

De bekendste vorm van aanvullende verdampingskoeling is waarschijnlijk het pad en fan systeem of matraskoeling. Veel toegepast in zuidelijke landen waar de luchtvochtigheid buiten vaak laag is. Het biedt een effectieve koeling omdat het vocht wordt toegevoegd aan de buitenlucht (met lage energie inhoud) voordat het de kas in wordt gebracht. Het grootste nadeel van dit systeem is de temperatuurgradiënt die optreedt tussen de matras aan de ene gevel en ventilator aan de andere gevel.

 

 

 Slurven met verneveling

Het nadeel van de matraskoeling kan worden voorkomen door een verdeelsysteem met slurven in de kas aan te brengen. Bij de aanzuiging van de buitenlucht (of een mix van buitenlucht en kaslucht) wordt water vernevelt, waarna de gekoelde lucht over de kasruimte wordt verdeeld. Dit systeem biedt een effectieve koeling gecombineerd met een goede regelbaarheid en temperatuur en vochtverdeling. Als de slurven onder het gewas zijn geinstalleerd kan het gewas niet nat worden door neerslaande nevel. Het systeem brengt wel hoge kosten met zich mee en de noodzaak om het teeltsysteem hier op aan te passen.

 
Foto Innogrow

Dakberegening

Bij dakberegening wordt de verdampingskoeling vooral gebruikt om het kasdek af te koelen. Door uitstraling van het gewas naar het gekoelde dek kunnen de planten afkoelen. Tevens wordt een deel van de gekoelde buitenlucht bij ventilatie binnengezogen.

 

 Verneveling

Verneveling in de kas heeft hetzelfde effect op het kasklimaat als de transpiratie van het gewas. van belang is dat het ingebrachte vocht geheel verdampt en niet als druppels op het gewas slaat. Hoe fijner de nevel en hoe hoger de kas hoe beter het water de kans krijgt om te verdampen. Een fijne nevel gaat vaak meestal samen met hogere druk hetgeen een beter waterkwaliteit vereist. Het koelvermogen van verneveling of transpiratie kan hier berekend worden.

 

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer