Switch to English 

Transpiratie

Transpiratie is een passief proces (er wordt geen energie vanuit de plant gebruikt). De transpiratiesnelheid hangt af van zowel bovengrondse als ondergrondse omstandigheden. De drijvende kracht voor de transpiratie is het verschil in dampdruk in de huidmondjes en de omringende lucht.

Een optelsom van weerstanden die de waterstroom vanaf het wortelmilieu tot de lucht tegenkomt bepaalt de uiteindelijke transpiratiesnelheid. Ondergronds wordt de weerstand bepaald door de beschikbaarheid van water (mate van vochtigheid van de grond of het substraat) en de EC (zoutgehalte) van het water.
In de plant vormt het transport van de wortels tot de bladeren een weerstand. In het blad is de huidmondjesweerstand van belang. Uiteindelijk vormt de grenslaag rondom de bladeren nog een laatste weerstand.
Bovengronds zijn de weerstand van de huidmondjes en de grenslaagweerstand de factoren die te beïnvloeden zijn. Echter ook slechts in beperkte mate. De opening van de huidmondjes wordt in hoge mate bepaald door de instraling. Meer instraling geeft een lagere huidmondjesweerstand. Verwarmingsbuizen leveren net als de zon ook straling. Bij verwarmingsbuizen wordt echter slechts de helft van de warmte via straling afgegeven. De andere helft gaat via convectie. Van de afgegeven straling wordt ca. de helft benut voor transpiratie, de rest straalt naar de grond en wordt omgezet in warmte.

Voorbeeld:
Een buistemperatuur van 45 °C (bij vier 51-ers per kap van 4 m) levert evenveel straling als de zon bij 15 W/m2.

Het effect van de buistemperatuur op gasverbruik en op straling kan hier berekend worden.

Andere factoren die de huidmondjesopening beinvloeden zijn de luchtvochtigheid en de CO2-concentratie. Bij een hoge luchtvochtigheid gaan de huidmondjes verder open. Bij eer hoge CO2-concentratie gaan de huidmondjes verder dicht. De invloed op de huidmondjesopening kan per gewas verschillen.
De grenslaagweerstand wordt bepaald door de weerstand die het blad geeft (ruw of behaard blad geeft een hoge weerstand) en de luchtsnelheid rondom de bladeren.
In het algemeen is het niet zinvol de huidmondjesopening of grenslaagweerstand te willen beinvloeden. Dit kost namelijk veel energie en levert relatief weinig op.

Bereken hier de gewastranspiratie.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer