Switch to English 

Effect van CO2 op groei en productie

De toename van het totaalgewicht van de plant wordt groei genoemd. Het gewicht wordt bepaald door de bouwstoffen (koolstofverbindingen) waaruit de plant is opgebouwd, maar vooral door het water waarmee de cellen voor het grootste deel zijn gevuld. De verhouding tussen bouwstoffen en water verschilt sterk tussen gewassen, maar ook tussen plantendelen. Een houtachtig gewas bevat een lager percentage bouwstoffen dan een kruidachtig gewas. Het percentage aan bouwstoffen en mineralen in de plant wordt aangeduid met het drogestofgehalte. Hoe lager dit percentage is, dus hoe meer water een plant bevat hoe hoger de groei zal zijn.Er zijn namelijk minder suikers nodig om een gram toename in versgewicht te krijgen. Hier volgt een berekening voor enkele vruchtgroentegewassen:

1 gram opgenomen CO2 geeft 0,5 gram drogestof.
70% van die drogestof gaat naar de vruchten.
Het drogestofgehalte van tomaat is gemiddeld 5,8%

1 gram opgenomen CO2 = 1 * 0,5 * 0,70 * (100/5,8) = 6 gram tomaat

1 gram opgenomen CO2  = 11 gram komkommer
  6 gram tomaat
  5 gram aubergine
  4 gram paprika


Bij volle zon en voldoende CO2-dosering neemt een gewas 60 - 70 kg CO2 per ha per uur op. Dit komt overeen met ongeveer 400 kg tomaten per ha per uur. De relatie tussen de hoeveelheid bouwstoffen en water is redelijk constant. De groei wordt dus vooral bepaald door de fotosynthese. Hoe meer licht en CO2 , des te meer bouwstoffen en dus nieuwe cellen een plant kan aanmaken. In onderstaande grafiek is het effect te zien dat CO2 (bij een vaste hoeveelheid licht) op de productie heeft.

Figuur:Het effect van CO2 op de relatieve productie. De productie die bij het aanhouden van de buitenconcentratie (360 ppm) wordt bereikt is hier op 100% gesteld.Als de CO2-concentratie in de kas laag is dan heeft een verhoging van de concentratie een groot effect op de productie. Bij een hoge concentratie heeft een nog verder verhoging nog maar een beperkt effect. Het effect van CO2-dosering kan worden uitgerekend met een eenvoudige formule, te weten:

X = (1000/CO2 )2 x 1,5

X is de stijging van de productie in procenten, wanneer de CO2-concentratie met 100 ppm stijgt. CO2 staat in de formule voor de huidige CO2-concentratie. De vermenigvuldiging met 1,5 geldt onder normale weersomstandigheden. Als het erg zonnig is dan kan een plant veel meer CO2 opnemen. Bij donker weer is het effect van CO2 juist minder.

De factor 1,5 wordt verhoogd tot 1,8 bij zonnig weer
De factor 1,5 wordt verlaagd tot 1,2 bij donker weer

Voorbeeld:
De CO2-concentratie wordt verhoogd van 360 ppm (buitenwaarde) tot 460 ppm onder normale lichtomstandigheden. Dit geeft (1000/360)2 x 1,5 = 11,6% productieverhoging.

De bovenstaande berekening kunt u hier uitvoeren voor iedere willekeurige CO2-concentratie

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer