Switch to English 

Luchtverontreiniging in rookgassen

Ontstaan van luchtverontreiniging
Als de brandstof in een verwarmingsketel niet volledig verbrand ontstaan onverbrande koolwaterstoffen. Ethyleen is hiervan de bekendste. Dit is namelijk ook een planthormoon en kan al in zeer lage concentraties schade aan planten geven. Bij onvolledige verbranding ontstaat ook koolmonoxide (CO). Planten zijn hier niet zo gevoelig voor als voor ethyleen. Voor mensen vormt koolmonoxide echter wel een risico. Bij hogere concentraties kan het tot verstikking leiden. Meten van de ethyleenconcentratie in de rookgassen is bijzonder duur. In de praktijk wordt dit dan ook niet gedaan en wordt volstaan met een CO-meting om te controleren of de verbranding volledig is. Om onvolledige verbranding te voorkomen dient in het ketelhuis altijd voldoende verse (buiten)lucht aangezogen te kunnen worden. De ketel dient jaarlijks gecontroleerd te worden op de verhouding brandstof en lucht die gebruikt wordt. Een te kleine luchtovermaat geeft risico op onvolledige verbranding. Een te grote luchtovermaat geeft een lager rendement.

De brandstof dient bij een temperatuur te verbranden die lager is dan 1000 ºC. Boven de 1000 ºC worden uit de zuurstof en stikstof in de lucht stikstofoxiden gevormd. Stikstofoxiden geven in lage concentratie groeiremming en in hoge concentratie zichtbare schade aan het gewas.

Als de brandstof zwavel bevat dan wordt dit tijdens de verbranding omgezet in zwaveldioxide. Een gas dat schadelijk is voor het gewas. Daarom komen voor de CO2-dosering alleen zwavelvrije brandstoffen in aanmerking.
  CO-detectie in de rookgassen

NOx-schade bij tomaat   Effect van luchtverontreiniging op de plant
Bij lage concentraties geven stikstofoxiden en zwaveldioxide alleen groeiremming. Aan het gewas is dan verder niets te zien. Pas bij hoge concentraties kan ook zichtbare schade optreden in de vorm van bladchlorose (ingevallen plekken op het blad), later gevolgd door afsterving van dit stuk blad.

Ethyleen kan al in lage concentraties schade geven aan het gewas. Enkele kenmerken zijn: vergeling, versnelde afrijping en bloemverdroging.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer