Switch to English 

CO2 bronnen: WKK

De rookgassen van een WK-installatie kunnen niet rechtstreeks gebruikt worden om CO2 mee te doseren. Door de hoge verbrandingstemperatuur en lage luchtovermaat ontstaan tijdens de verbranding allerlei verontreinigingen die schadelijk zijn voor het gewas.
Voordat de rookgassen gebruikt kunnen worden zullen ze eerst gereinigd moeten worden. Een installatie voor rookgasreiniging is duur en onderhoudsgevoelig. Daar staat tegenover dat de brandstof maximaal wordt gebruikt.

Voordeel ten opzichte van een ketel is dat bij een WK-installatie minder warmte vrijkomt. ongeveer 40 a 45% minder dan bij een ketel. Er kan dus met een kleinere warmtebuffer volstaan worden.

Om de kosten voor een rookgasreiniger terug te verdienen dient zoveel mogelijk van de gewenste CO2 met de reiniger geproduceerd te worden. Daarom is het haast noodzakelijk om electriciteit aan het net terug te kunnen leveren, om ook overdag bij veel instraling (als de belichting uit staat) te kunnen doseren.
 
Rookgasreiniger (foto Hanwel)
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer