Switch to English 

CO2 bronnen: zuivere CO2

Voordelen zuivere CO2
Het grote voordeel van zuivere CO2 is dat het niet gekoppeld is aan de productie van watmte zoals bij een ketel het geval is. Verder bevat het geen verontreinigingen, zodat het altijd zonder problemen gebruikt kan worden. Voor de dosering kan gebruik gemaakt worden van het bestaande doseernetwerk voor rookgas-CO2. Als dit niet aanwezig is dan kan volstaan worden met een eenvoudig doseersysteem van dunne slangen. De concentratie van zuivere CO2 is namelijk 100%. Dit is ruim 10 maal zo hoog als de CO2-concentratie in rookgassen van een ketel. Er is ook geen ventilator nodig om de gassen de kas in te krijgen.

Nadelen zuivere CO2
Een nadeel van zuivere CO2 kan zijn de prijs. Bij de huidige gasprijzen is zelf produceren CO2 echter duurder in geval de warmte niet kan worden benut. Ander nadeel is de beschikbaarheid. Daarvoor ben je afhankelijk van de leverancier en dien je als ondernemer op te letten dat op tijd gebeld wordt, ruim voordat de tank leeg is.

Toepassing zuivere CO2
Bij zuivere CO2 staat de prijs vast. Dit in tegenstelling tot rookgas-CO2 , omdat de kosten hierbij verdeeld worden over de geproduceerde warmte en CO2.  Als er met de ketel niet meer gedoseerd kan worden omdat de geproduceerde warmte niet afgevoerd kan worden dan is het zinvol zuivere CO2 in te zetten. Als er meer dan 100 W/m2 instraling is dan is het altijd zinvol te doseren tot minimaal de buitenconcentratie (360 ppm), ook bij geopende luchtramen. Het kan zinvol zijn om naar nog hogere concentraties te gaan, maar hiervoor dienen de opbrengsten van de dosering tegen de kosten afgewogen te worden.
  Zuivere CO2
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer