Switch to English 

CO2 bronnen: buitenlucht

CO2 in de buitenlucht
Buitenlucht bevat gemiddeld ca. 360 ppm CO2. Deze concentratie stijgt echter voortdurend door het zogenaamde broeikaseffect. Per jaar stijgt de concentratie met ongeveer 1 ppm.
De CO2-concentratie in de buitenlucht varieert. In de winter is de concentratie gemiddeld hoger dan in de zomer. Als de wind vanuit het land komt is de concentratie lager dan wanneer de wind vanaf zee komt. Verder kan de concentratie door plaatselijk verkeer en/of industrie sterk variëren, afhankelijk van windsnelheid en windrichting. Deze variatie maakt dat de buiten CO2-concentratie niet geschikt is om de CO2-meter op te ijken.
  De CO2-concentratie kan door plaatselijke industrie variëren

Als de luchtramen openstaan wordt CO2 uitgewisseld   Doseren met buitenlucht
Als de luchtramen openstaan dan wordt er kaslucht en dus ook CO2 uitgewisseld met de buitenlucht. Als er in de kas overdag geen CO2 wordt gedoseerd, dan zal door opname van de planten, de CO2-concentratie in de kas snel onder die van de buitenlucht zakken. Door de ramen open te zetten zal nu CO2 van buiten naar binnen komen. Er wordt a.h.w. gedoseerd met buitenlucht. Dit is zeer goedkope manier van doseren. Het is echter zeker niet de optimale manier. De concentratie in de kas zal altijd wat lager zijn dan buiten, hoeveel er ook wordt geventileerd. Met volle zon en de ramen vol open is een CO2-concentratie van ca. 300 ppm in de kas een vrij gebruikelijke waarde. Ten opzichte van het aanhouden van de buitenconcentratie geeft dit een flink lagere productie. Het is in (bijna) alle gevallen aan te bevelen om minimaal de buitenconcentratie in de kaslucht aan te houden.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer