Switch to English 

Regelen van de CO2-concentratie

De optimale CO2-concentratie
Wat de optimale CO2-concentratie is hangt af van de kosten van CO2 en de baten van de dosering (meeropbrengst). Wanneer met rookgassen wordt gedoseerd en er is warmtevraag, dan is CO2 ´gratis´ beschikbaar. Er kan dan zoveel gedoseerd worden als het gewas kan benutten. Als er geen warmtevraag is dan heeft de CO2 een kostprijs. Voor aardgas is deze maximaal gelijk aan de prijs van het gas, gedeeld door 1,8 (bij verbranding van een m3 aardgas komt nl. 1,8 kg CO2 vrij). Als de warmte nog deels benut kan worden dan is de prijs die aan de CO2 toegerekend moet worden uiteraard lager. De CO2-concentratie die in deze situatie optimaal is hangt voornamelijk af van de warmte die afgevoerd kan worden. Als er een warmtebuffer aanwezig is, dan maakt het niet uit op welk moment de warmte wordt opgewekt. Er is een bepaalde hoeveelheid CO2 die optimaal over de dag verdeeld dient te worden.

Invloeden op de CO2-concentratie
De efficientie van de dosering neemt toe naarmate er meer straling is. Het is dan ook logisch een stralingsverhoging op de gewenste CO2-concentratie (of doseersnelheid) te zetten. De efficientie van de dosering neemt af bij toenemende ventilatie. Hiertoe wordt de gewenste CO2-concentratie (of doseersnelheid) bij toenemende raamstand en windsnelheid (of beter op basis van ventilatiesnelheid) verlaagd.

Tip!
Als de CO2-regeling in de klimaatcomputer wordt ingesteld op doseersnelheid; 
stel de invloed op basis van ventilatie kleiner in dan die van straling.
Zo bent u ervan verzekerd dat er meer gedoseerd wordt bij meer straling. Dit levert de hoogste efficientie op.

Als de CO2-regeling in de klimaatcomputer wordt ingesteld op gewenste concentratie;
stel de invloed op basis van ventilatie hoger in dan de invloed op straling.
Bij grote raamopening is het namelijk onmogelijk om een hoge concentratie aan te houden. Door de ventilatieverlaging voorkomt u dat u op de zonnigste uren alle beschikbare CO2 opmaakt. Start met CO2 doseren als de globale straling boven 100 W/m2 komt en doseer dan tot een concentratie van minimaal 360 ppm (dit is de buitenwaarde).

Gebruik van een warmtebuffer
Per m3 water kan de warmte van ca. 7 m3 gas opgeslagen worden. Dat betekent dat per m3 bufferinhoud 7 * 1,8 = 12,6 kg CO2 beschikbaar is. Om deze CO2 voor een maximale fotosynthese in te zetten dient de doseersnelheid mee te gaan met de lichtintensiteit. Dus rond het middaguur meer doseren dan in de ochtend en avond.

Voorbeeld:
Op een tuin van 1 ha staat een buffer van 100 m3. Er is 1260 kg (100 * 7 * 1,8) CO2 beschikbaar om over de dag te verdelen.

bereken hier hoeveel CO2 gedoseerd kan worden voordat de buffer vol is.

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer