Switch to English 

Eigenschappen van CO2

Chemische eigenschappen
CO2 is de chemische naam voor kooldioxide ofwel koolzuurgas. Het is een kleur- en reukloos gas. Het is niet brandbaar. In principe is het niet giftig. Het verdringt echter zuurstof en daarom is de maximaal toelaatbare waarde in een ruimte waar continu gewerkt wordt (MAC-waarde) op 5000 ppm vastgesteld. CO2 lost gemakkelijk op in water (priklimonade) en heeft dan een licht zure werking. De hoeveelheid CO2 in de lucht wordt uitgedrukt in ppm (parts per million) of in het nederlands, dpm (delen per miljoen). Ook wordt wel vpm geschreven om aan te geven dat het volumedelen betreft.
1 ppm wil zeggen dat er 1 volumedeel CO2 op 1 miljoen volumedelen lucht aanwezig is. Anders gezegd; 1 ml CO2  per 1 miljoen ml (dit is 1 m3) lucht.

Ontstaan van CO2
CO2 ontstaat bij verbranding van koolwaterstoffen. Ook de ademhaling van een mens (of plant) is zo'n verbrandingsproces. In de buitenlucht heerst gemiddeld een concentratie van rond de 360 ppm. Dit is 0,036% van de lucht. Door de industriële activiteiten van de mens stijgt deze concentratie met ca. 1 ppm per jaar. Dit is negatief voor het milieu, omdat CO2 het broeikaseffect versterkt.

Buitenlucht
De concentratie in de buitenlucht is niet constant hetzelfde. Afhankelijk van het seizoen, de windrichting en windsnelheid kan de concentratie incidenteel zelfs meer dan 100 ppm van dit gemiddelde afwijken. De buitenlucht kan dus niet gebruikt worden om een CO2-meter mee af te ijken.
   
Door de industrie stijgt de CO2-concentratie met 1 ppm per jaar

Verspreiding over de ruimte
De dichtheid van CO2 = 1,78 kg per m3 , terwijl die van lucht 1,16 kg per m3 is. Hiermee is CO2 zwaarder dan lucht. Je zou verwachten dat CO2 als een laag op de grond blijft liggen. Dit is echter niet waar, want door diffusie en luchtbeweging verspreidt het zich snel over een ruimte.

1 mol CO2 = 24 liter
1 liter CO2 = 1,78 gram
1 kg CO2 = 555 liter
1 ppm = 1,53 mg CO2 per kg lucht
= 1,83 mg CO2 per m3 lucht
= 41,6 µmol per m3
= 0,101 Pascal
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer