Switch to English 

Introductie CO2

CO2 is een onmisbare bouwstof voor het aanmaken van suikers door de plant. Dit proces, dat fotosynthese wordt genoemd vindt plaats onder invloed van licht. De opname van CO2 wordt geregeld door de huidmondjes. Als er veel CO2 in de lucht is hoeven de huidmondjes minder ver te openen om voldoende binnen te krijgen. Hierdoor wordt ook de transpiratie beïnvloed. Om het CO2-gehalte in de kas goed te kunnen regelen is een nauwkeurige meting noodzakelijk. De optimale hoeveelheid CO2 die moet worden gedoseerd hangt sterk af van de CO2 bron die wordt gebruikt (dit bepaalt de kosten), de CO2-opname door het gewas (fotosynthese) en de verliezen door ventilatie. Samen bepaalt dit de efficiëntie van de CO2 dosering. De mogelijke CO2-bronnen die er zijn leveren niet allemaal dezelfde kwaliteit CO2. Wanneer verbrandingsgassen worden gebruikt voor de CO2 dosering, dan kunnen hiermee tevens sporen luchtverontreiniging de kas in komen.   CO2 is een onmisbare bouwstof voor de plant
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer