Switch to English 

Vocht afvoeren

Vocht wordt op twee manieren uit de kas afgevoerd. Door condensatie of door afluchten. Een te hoge luchtvochtigheid kan ook voorkomen worden door de aanvoer van vocht te verkleinen.

Belangrijk! de luchtvuchtigheid kan niet verlaagd worden door de temperatuur te verhogen. De relatieve luchtvochtigheid zal hiermee omlaag gaan, maar de absolute luchtvochtigheid blijft gelijk of zal zelfs stijgen. Dit is dus een bijzonder gevaarlijke actie. Geadviseerd wordt daarom om bij geforceerde vochtafvoer (dit is vochtafvoer via de luchtramen) eerst de luchtramen te openen en vervolgens met verwarmen de kas weer op temperatuur te brengen. Als u absoluut geen temperatuurdaling van de kaslucht toestaat verhoog dan de buistemperatuur net iets eerder dan het openen van de luchtramen.

Condensatie
Als de kasdektemperatuur lager is dan de dauwpuntstemperatuur van de kaslucht, dan zal vocht uit de lucht condenseren op het kasdek. De kasdektemperatuur kan grofweg berekend worden met de formule:

kasdektemperatuur = (kastemperatuur + 2* buitentemperatuur) / 3

Of er condensatie op zal treden hangt af van de luchtvochtigheid van de kaslucht. De dauwpuntstemperatuur kan berekend worden uit de kastemperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV).

Bedenk dat bij een gesloten scherm de condensatie van vocht uit de kas op het scherm plaatsvindt. De temperatuur van het scherm is in dit geval bepalend of er wel of geen condensatie optreedt. Is de luchtvochtigheid onder het scherm te hoog dan is het trekken van een klein kiertje meestal voldoende om de luchtvochtigheid op de gewenste waarde te krijgen, omdat de temperatuur van het kasdek dan weer mede bepalend wordt voor de condensatie.
  Condensatie treedt op als de kastemperatuur onder de dauwpuntstemperatuur komt
Openen van de luchtramen geeft altijd vochtafvoer Afluchten
De kaslucht bevat altijd meer vocht dan de buitenlucht. Openen van de luchtramen resulteert dus altijd in afvoeren van vocht. Hoeveel vocht wordt afgevoerd hangt af van het verschil in vochtigheid van de kaslucht en buitenlucht en van de luchtuitwisseling. De vochtafvoer is te berekenen met de formule;

vochtafvoer = (Xbinnen - Xbuiten)* Vvent [g/m2/uur]

waarin: Xbinnen = luchtvochtigheid in de kaslucht in g/m3 Xbuiten = luchtvochtigheid in de buitenlucht in g/m3 Vvent = ventilatiesnelheid in m3/m2/uur

Belangrijk! Gebruik de vochtinvloed op de minimum raamstand om vocht af te voeren en niet een verlaging van de ventilatietemperatuur. De ventilatietemperatuur is puur bedoeld om de ramen te openen op temperatuur. De minimum raamstand is puur bedoeld voor vochtafvoer. Op eenzelfde wijze dient de kaslucht bij het afluchten op temperatuur gehouden te worden door het verhogen van de minimum buistemperatuur en niet door aanpassing van de verwarmingstemperatuur.
 
Aanvoer van vocht verkleinen
Het meeste vocht wordt aangevoerd door transpiratie van het gewas. Meestal is dit gewenst en willen we deze stroom niet verkleinen. Acties die leiden tot verlaging van de transpiratie zijn riskant en kunnen problemen met het gewas opleveren. Als de transpiratie van het gewas echter verlaagd mag worden dan kan dat door minder water te geven of door water met een hogere EC toe te dienen. De transpiratie wordt hierdoor echter niet acuut verminderd. Op de langere termijn echter wel. De manier om de transpiratie direct te verlagen is door zon weg te schermen of de CO2-concentratie drastisch te verhogen. Als we de transpiratie van het gewas niet willen beinvloeden dan kan de vochtaanvoer alleen verminderd worden door zoveel mogelijk verdamping van water tegen te gaan. Dit kan door onderlangs water te geven of waar mogelijk de grond af te dekken.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer