Switch to English 

Vocht grootheden

Alle vochtgrootheden kunnen hier berekend worden uit temperatuur en RV.
Een uitleg over de betekenis van de vochtgrootheden is onderstaand gegeven.

Absolute luchtvochtigheid
De absolute luchtvochtigheid (Av of X) geeft de hoeveelheid vocht aan die de lucht bevat, uitgedrukt in het aantal gram per m3 lucht (g/m3), of het aantal gram per kg (droge) lucht (g/kg).

Verzadigingsluchtvochtigheid
De verzadigingsluchtvochtigheid (VV) is de maximale hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten, uitgedrukt in het aantal gram per m3 lucht (g/m3), of het aantal gram per kg (droge) lucht (g/kg).
De maximale hoeveelheid is afhankelijk van de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe meer vocht de lucht kan bevatten.

Relatieve vochtigheid
De relatieve vochtigheid (RV) geeft aan hoeveel procent (%) van de maximale hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten (VV) de lucht daadwerkelijk bevat. Dit wordt als volgt berekend:

RV = AV / VV * 100

Vochtdeficiet
Het vochtdeficiet (delta X) is het verschil tussen de maximale hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten (VV) en de werkelijke hoeveelheid vocht die de lucht bevat (AV). Het vochtdeficiet wordt uitgedrukt in het aantal gram per m3 lucht (g/m3), of het aantal gram per kg (droge) lucht (g/kg).
Het wordt als volgt berekend:

delta X = VV - AV

Dampdruk
De dampdruk (P) is de luchtdruk die veroorzaakt wordt door het vocht in de lucht en wordt uitgedrukt in aantal Pascal (Pa), hectopascal (hPa = Pa gedeeld door 100) of kilopascal (kPa = Pa gedeeld door 1000).

Dampdrukdeficiet (VPD)
Het Dampdrukdeficiet (VPD) is het verschil tussen de maximale dampdruk van de lucht (Ps) en de actuele dampdruk van de lucht (Ph). Het Dampdrukdeficiet wordt uitgedrukt in Pascal (Pa), hectopascal (hPa = Pa gedeeld door 100) of kilopascal (kPa = Pa gedeeld door 1000).
Het wordt als volgt berekend:

VPD = Ps - Ph

Dauwpuntstemperatuur
De dauwpuntstemperatuur is de temperatuur waarbij de lucht met de gegeven luchtvochtigheid nat zal slaan. De hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten is afhankelijk van de temperatuur. Hoe lager de temperatuur hoe minder vocht er in de lucht kan. Als lucht met een bepaalde luchtvochtigheid wordt afgekoeld dan blijft de absolute luchtvochtigheid gelijk, maar de RV zal stijgen. Als de temperatuur zover is gezakt dat de RV = 100%, dan is de dauwpuntstemperatuur bereikt. Als de temperatuur namelijk nog verder daalt dan zal een deel van het vocht in de lucht condenseren.

Warmte-inhoud (h)
De warmte-inhoud of enthalpie van de kaslucht is de totale energie-inhoud van de kaslucht, bestaande uit de energie-inhoud van de droge lucht plus de energie-inhoud van de waterdamp. Dit wordt uigedrukt in aan het aantal kJ per m3 of per kg droge lucht.

Alle bovengenoemde grootheden zijn terug te vinden in het mollierdiagram:
(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Het mollierdiagram; klik er op om te vergroten 

© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer