Switch to English 

Vocht eigenschappen

In de ons omringende lucht is altijd vocht aanwezig. Het gehalte waterdamp in de lucht varieert van 1 tot 4 %. Vocht is reukloos en in dampvorm onzichtbaar.

Gassamenstelling van lucht
Droge lucht heeft een vaste samenstelling van 78% stikstof (N2), 21% zuurstof (O2) en 1% edelgassen, waterstof, ozon en kooldioxide (0,036%). In vochtige lucht komt hier nog waterdamp bij. Als het waterdampgehalte stijgt daalt de concentratie van de overige gassen evenredig. Waterdamp is lichter dan lucht. Vochtige lucht stijgt dan ook op. Een bekend verschijnsel hiervan is vochtige buitenlucht. Deze stijgt omhoog. Als het boven een koude luchtlaag tegenkomt condenseert het vocht en vormt de bekende wolken.

Waterdampgehalte van de lucht
De maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht kan bevatten is afhankelijk van de temperatuur. Zo kan de lucht bij 0 °C maximaal 4,8 g/m3 waterdamp bevatten en bij 20°C 17,3 g/m3. Verder hangt de maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht ook af van de luchtdruk, maar de variatie hierin mag verwaarloosd worden. Waterdamp in de lucht wordt aangevuld door verdamping van een wateroppervlakte, vochtige grond en uiteraard de transpiratie van gewassen. Ook bij vorst gaat de verdamping door. IJsoppervlak wordt dunner door verdamping van de bovenlaag.
  Het mollierdiagram; klik er op om te vergroten Bij hoge temperatuur kan de lucht meer vocht bevatten.
© Cli Mate 2024    | Contact|Disclaimer